Več kot 50% procentov dobaviteljev pričakuje da se bo njihov promet v naslednjih 12 mesecih še naprej zmanjševal.

Vpliv krize COVID na avtomobilsko industrijo se je pokazal kot močan. Od marca je bilo izgubljenih več kot 100 tisoč delovnih mest, od tega polovica pri dobaviteljih.

V zvezi s tem je Pakt znanj in spretnosti, sprejet s strani Evropske komisije, pravočasen ukrep, ki lahko resnično pospeši gospodarsko okrevanje in upravljanje dvojnega prehoda na digitalno in zeleno mobilnost. Avtomobilski sektor je eden izmed prvih treh sektorjev, ki sodelujejo v Paktu pri čemer je CLEPA aktivno prispeva pri pripravi Pakta od njegove zasnove naprej.

CLEPA s podporo McKinseya redno izvaja »CLEPA Pulse Check«, ki je namenjene ugotavljanju stanja v avtomobilski industriji. Zadnja izdaja kaže, da 51% dobaviteljev pričakuje, da se bodo prihodki v naslednjih 12 mesecih še naprej zmanjševali.

 

Pozitivno pa je mnenje 73% dobaviteljev, ki pričakujejo, da bodo leta 2021 spet donosni zaradi okrevanja trga in varčevalnih ukrepov v podjetjih. Pritisk na delovna mesta in naložbene zmogljivosti pa ostaja velik, saj prestrukturiranje industrije še naprej igra pomembno vlogo. Zmanjšanje števila raziskovalnih, razvojnih ter proizvodnih zmogljivosti bo ostala pomembna značilnost trga v obdobju okrevanja po krizi.

Prav tako pa je raziskava pokazala da več kot 60% avtomobilskih dobaviteljev pospešeno spreminja portfelju izdelkov in se s tem pripravljajo na uvajanje tehnologij za zeleno in digitalno mobilnost. Uvedba novih tehnologij in izdelkov je nujna za dobavitelje, saj bodo lahko le tako izkoristili številne priložnosti in premagali številne izzive.

 

**** 

Dodatne informacije:

- SRIP ACS+, Rok Ban, rok.ban@acs-giz.si

CLEPA newsletter,

Nazaj