UMAR PRIPRAVIL POROČILO O PRODUKTIVNOSTI 2020

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost je pripravil letno poročilo o produktivnosti 2020.  

Letošnje poročilo je bilo pripravljeno v času korona krize in ta je izrazito povečala že tako visoko kompleksnost vpliva predhodnih mega-trendov na konkurenčnost in produktivnost držav in regij.

Osrednja tema poročila je letos posvečena digitalni preobrazbi, posledice katere se pričakuje že tekom tega desetletja in jo nekateri viri hkrati opredeljujejo kot najpomembnejši dejavnik prihodnje gospodarske rasti in prihodnje ravni blaginje. Intenzivno se preoblikujejo globalne verige vrednosti, tako pod vplivom mega-trendov kot zaradi korona krize. Vse to pa pomeni, da bo uspešnost posameznih regij in držav še bistveno bolj, kot je to veljalo do sedaj, pogojena z uspešnostjo in daljnosežnostjo odzivov vseh deležnikov, še posebej pa razvojnih politik, na vse omenjene izzive, čemur je v poročilu zato namenjena še dodatna pozornost.

Celotno publikacijo si lahko ogledate na spletni strani UMAR

 

**** 

Nazaj