STRATEŠKI SVET SRIP ACS+ JE NA TOKRATNEM SREČANJU OPREDELIL NEKAJ POMEMBNIH POBUD

Srečanje Strateške skupine SRIP ACS+ je bilo sicer izvedeno z namenom dopolnitve dokumenta z izhodišči in našimi pričakovanji za pripravo podpornih ukrepov na področju raziskav in razvoja, ki jih načrtuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Vendar pa so prisotni člani ob intenzivni razpravi opredelil še nekaj konkretnih pobud, med drugim srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupna sodelovanja članov na področju raziskav in razvoja ter predstavitev fakultet podjetjem. 

 

****
Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj