SPIRIT OBJAVIL POZIV ZA UDELEŽBO NA SKUPNIH MEDNARODNIH SEJEMSKIH NASTOPIH ZA LETO 2021 IN PRVO ČETRTLETJE LETA 2022