SKLAD ZA INOVACIJE EK OBJAVIL RAZPIS ZA MALE INOVACIJSKE PROJEKTE

Sklad za inovacije Evropske komisije je objavil razpis za sofinanciranje Malih projektov, katerih skupni stroški znašajo do 7,5 mio EUR.

Prvi poziv, ki je bil odprt 1. decembra 2020, ima na razpolago 100 mio EUR sredstev za prebojne tehnologije za obnovljive vire energije, energetsko intenzivne industrije, shranjevanje energije ter zajemanje, uporabo in shranjevanje ogljika.

Več o pozivu si lahko preberete na povezavi.

Rok za oddajo vlog na prvi poziv je 10. marec 2021.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj