RAZISKAVA CLEPE V SODELOVANJU Z McKINSEYEM O STANJU V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI JESENI 2020

CLEPA je z McKinseyem med dobavitelji avtomobilski industriji izvedla raziskavo o stanju v industriji v jeseni 2020.

Rezultate najdete v priponki, ključni poudarki pa so:
• 51% anketirancev pričakuje nadaljnje upadanje prihodkov v letu 2021, kljub temu pa sočasno pričakujejo ponovni dvig profitabilnosti.
• Ključna ukrepa sta še vedo v zagotavljanju likvidnosti in v fleksibilnosti zaposlovanja.
• Pomembna ukrepa sta tudi optimizacija proizvodnje in dobaviteljskih verig.
• Velik del anketirancev je pričel z razvojem novih produktov in širitvijo nabora izdelkov, del tega gre v smeri digitalizacije poslovnih modelov.
• Posebej je izpostavljen pomen zniževanja emisij v samem proizvodnem procesu, prihranki iz naslova manjše rabe energije lahko dobaviteljem prinesejo dodatno konkurenčno prednost.

Pomemben poudarek je na nuji po prestrukturiranju celotne industrije z vidika celovitega zniževanja emisij CO2 in ostalih škodljivih emisij v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, navedenih je nekaj ključnih točk, ki vodijo do uspešnega prestrukturiranja posameznega podjetja.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj