PREDSTAVITEV PROJEKTA E-SMART SLOVENSKIM DELEŽNIKOM

Zaradi omejitev Covid-19 je bila predstavitev izvedena kot spletna konferenca, ki sta jo skupaj organizirala GIZ ACS IN BSC Kranj, ki sta projektna partnerja v projektu e-SMART. 

Predstavitev je bila namenjena predstavnikom javnih organov lokalne, regionalne in državne ravni ter deležnike iz sektorjev energetike, LML, LPT, predstavniških organizacij, strat-upov, infrastrukturnih operaterjev, visokega šolstva ter podjetij. Na predstavitev je bilo povabljenih več kot 70 deležnikov. 

Zunanji opazovalec projekta Jurij Curk iz podjetja Elektro Ljubljana d.o.o. je predstavil trenutno stanje mobilnosti in povpraševanje po čistejši in trajnostni mobilnosti v Sloveniji. 

Udeležencem je bil predstavljen projekt e-SMART, cilje projekta, rezultate projekta in vključene mednarodne partnerje. 

V zadnjem delu predstavtve je bila predstavljena metodologija, pričakovanja in koristi vključitve deležnikov in njihovega sodelovanja v regionalnem živem laboratoriju (RLL  regional living lab) projekta e-SMART. 

Po pogovoru z udeleženci smo predstavitev zaključili s kartiranjem predstavnikov, odgovornih za sodelovanje v dejavnostih živega laboratorija in informacijami, da bodo naslednje dejanje v sklopu projekta intervjuji na podlagi vprašalnika. 

 

****

Dodatne informacije: Darko Levičar, 01/ 236 17 35, darko.levicar@acs-giz.si

 
Nazaj