Posvet Izzivi mobilnosti v času krize in po njej

V četrtek, 09. aprila 2020 smo v soorganizaciji SRIP ACS+ in AV Living Lab izvedli spletno konferenco na temo izzivov, ki jih na področju mobilnosti pred nas postavlja trenutna pandemija in kako se bomo z mobilnostjo soočili po ukinitvi ukrepov samoizolacije.


Večina slovenskih delodajalcev tako ali drugače posredno ali neposredno čuti posledice pandemije in med drugim tudi na področju mobilnosti. Pa naj gre tu za mobilnost zaposlenih, interno logistiko, javni potniški promet, dobavo blaga ali katero drugo obliko.
Ker so takšni dogodki nepričakovani, a hkrati naravni, smo se z udeleženci pogovarjali tudi o pripravljenosti na bodoče dogodke s podobnimi učinki na mobilnost in kako bi lahko podjetjem pomagal strokovno izdelano mobilnostni načrt pri obvladovanju rizikov v takšnih situacijah. Poleg tega pa je mobilnostni načrt pomembno orodje poslovodstvu pri skrbi za ustrezno mobilnost zaposlenih, obvladovanju stroškov ter investicijah v trajnostno zeleno mobilnost v podjetju.


Z udeleženci smo razvili zanimivo debato o delu od doma, potrebnih prilagoditvah zakonodaje na nove oblike mobilnosti, razpoložljivih nepovratnih državnih sredstvih za investicije v mobilnost, o učinkovitosti različnih tipov mobilnosti za zaposlene in še nekatere zanimive tematike.


Vsem sodelujočim na spletni konferenci in sodelujočim v anketi, ki jo je opravil SRIP ACS+, se zahvaljujemo za udeležbo in doprinos h kakovosti dogodka. Vabimo vas, da z nami delite vaša vprašanja, pobude ali dobre prakse na področju mobilnosti zaposlenih, s katerimi ste se srečali v tem posebnem obdobju, da bomo skupaj pripravljeni na novo normalno stajne, ki nastopi po zaključku samoizolacije in globalne pandemije.

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.

Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije. 

Nazaj