NAŠE VELEPOSLANIŠTVO V BERLINU POŠILJA ZADNJE NOVICE O NEMŠKI AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Nedavno objavljeni bilančni podatki nekaterih vidnih predstavnikov najpomembnejšega nemškega borznega indeksa Dax-30 za tretji kvartal letošnjega leta (Q3 2020) so postregli s pozitivnimi poslovnimi številkami in dobički. Tako je npr. Daimler med letošnjim julijem in septembrom ter pred davki in obrestmi (Ebitda) zaslužil 3,7 mrd EUR, kar je posledično pomenilo 4% zvišane cene delnice (op.: analitiki so napovedovali 1,5 mrd EUR manjši izkupiček).

Izboljšano poslovno stanje sta zabeležila tudi BMW in VW, slednji je v hanovrski proizvodni enoti zaposlil dodatnih 300 oseb. Da so nemški avtomobilski proizvajalci v Q3 2020 zabeležili izboljšanje poslovnih številk je v največji meri prepisati povečanemu izvozu na kitajski trg (ponovna rast).

Na kitajski trg nemški avtomobilski proizvajalci prodajo tretjino proizvedenih avtomobilov. ZDA kot drugi najpomembnejši trg nemških avtomobilskih proizvajalcev se je ne glede na visoko število okuženih oseb prav tako pokazal kot za zelo robustnega. Podobno dejstvo zadeva skoraj vse predstavnike Dax-30. Tako je pozitivne trende na področju poslovnih številk npr. zabeležila tudi kemična industrija (podjetje Covestro - Ebitda 1,2 mrd EUR v Q3 2020, podjetje BASF - Ebitda 580 mio EUR v Q3 2020).

Velja nenapisano pravilo, da nemška srednja in velika podjetja polovico prometa iz poslovanja ustvarijo na azijskem in ameriškem tržišču.

Predstavniki nemškega borznega indeksa Dax-30 so v času pandemije hitro reagirali in uvedli varčevalne programe (v čas pandemije so predstavniki Dax-30 zaposlenost v seštevku zmanjšali za 100.000 oseb, v času 2009 finančne krize pa za 85.000 oseb) ter strukturne spremembe (hitra prilagoditev novim tržnim danostim), predvsem pa ji ''rešuje'' njihova močna izvozna naravnanost, kar se nemudoma odrazi v pozitivnem trendu, kot se npr. eden od njihovih glavnih svetovnih trgov ponovno nahaja v fazi rasti.

Ne glede na zgoraj omenjene optimistične signale, so sektorji, ki so odvisni od potrošnje in pogojeni z osebnimi stiki, še vedno v težkem in nezavidljivem poslovno-finančnem položaju. Slednje dejstvo zadeva zlasti predstavnike turizma (podjetje Tui), organizatorjev dogodkov (podjetje Eventim), gastronomije in prenočevanj, katerih prihodnji zgledi niso odvisni od razvoja svetovne trgovine, temveč predvsem od higienskih načrtov boja proti virusu.

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj