NAŠA ČLANA, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V LJUBLJANI IN ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE STA POSTALA EVROPSKI KONTAKTNI TOČKI ZA RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ

 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je v letu 2019 vzpostavil dve novi skupnosti znanja in inovacij (angleško KIC – knowledge and innovation community) na področju proizvodnje (EIT Manufacturing) in na področju urbane mobilnosti (EIT Urban Mobility). V letošnjem letu sta obe skupnosti vzpostavili nacionalna vozlišča v okviru Regionalne inovacijske sheme (RIS).

Pri tem je Fakulteta za strojništvo, UL junija prevzela regionalni hub/vozlišče za KIC EIT- Manufacturing kot povezovalec evropskih proizvodnih akterjev v inovacijskih ekosistemih, ki evropskim izdelkom, postopkom in storitvam dodajajo edinstveno vrednost ter spodbujajo ustvarjanje globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje. Glede na to, da ima Slovenija v gospodarstvu velik poudarek na proizvodnji, bi slovensko gospodarstvo lahko v tem okviru dobro sodelovalo. V začetku naslednjega leta bodo ponovno objavljeni razpisi, kjer se lahko pridobi evropske projekte za inovativne ideje.

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je julija 2020 postal kontaktna točka (hub) za skupnost Urbana mobilnost v Sloveniji. Glavni cilj EIT Urbana mobilnost RIS HUB Slovenija je vzpostaviti povezavo med skupnostjo in lokalnim ekosistemom ter na ta način pospešiti razvoj in komercializacijo inovativnih idej s področja urbane mobilnosti in njihovo implementacijo. V okviru letošnjega programa ZAG organizira različne dogodke od izobraževanj do delavnic za komercializacijo. Cilj skupnosti je postati največja evropska iniciativa za transformiranje urbane mobilnosti, za kar je predvideno do 400 milijonov EUR sofinanciranja s strani EIT v letih od 2020 do 2026.

Je pa ZAG od 2017 eden izmed treh ustanoviteljskih članov vozlišča za skupnost EIT Surovine (EIT RawMaterials), katerega ena izmed ključnih tematik je razvoj materialov za avtomobilsko industrijo.

Obema članoma čestitamo za tako pomembni vlogi v evropskem raziskovalno razvojnem prostoru, več o vsebinah in možnostih sofinanciranja projektov industrije pa bomo predstavili na posvetu 1. decembra ob 10.00.

 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

 

Nazaj