NAČRTI UKREPOV EU ZA OMILITEV GOSPODARSKIH POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19

Upad stopnje poslovne aktivnosti in podatkov o mobilnosti se nadaljuje tudi v oktobru.

Četrtletna raziskava Eurostata nakazuje občutno rast gospodarstva, kar se bo kazalo v objavi pozitivnih novic, kar pa ne bo vplivalo na dejansko stanje gospodarstva, ki je na poti do ponovnega pojava recesije v četrtem kvartalu. Raziskava ključnih panog in podatki o mobilnosti kažejo, da bo proizvodni sektor, ki si je opomogel zaradi ponovne rasti Kitajskega gospodarstva in s svojim položajem v gospodarskem ciklu, ne more več nadomestiti negotovosti in negativnega vpliva omejitev na mobilnost in gospodarsko dejavnost, ki jih povzroča COVID-19. Poslovna aktivnost Nemčije je bila do zdaj nekoliko boljša, Nizozemska pa kaže na najmočnejši padec mobilnosti v primerjavi z začetkom septembra.

Države članice EU pripravljajo načrte za črpanje evropskih sredstev za pomoč gospodarstvu.

Države članice EU naj bi v kratkem posredovale svoje načrte za črpanje 390 milijard EUR nepovratnih sredstev in 260 milijard EUR posojil, namenjenih za lajšanje posledic epidemije COVID-19 v obdobju do konca aprila 2021. Evropska komisija močno spodbuja države članice, naj sredstva porabijo za investicije v 7 vodilnih področij, vključno z naložbami v razvoj pametnega in trajnostnega transporta in naložbami v omrežja 5G.
Evropski parlament in svet EU morata še vedno doseči končni sporazum, pri katerem parlament še vedno zahteva 39 milijard proračuna za programe kot je Horizon, vendar je verjetno, da bo v končnem sporazumu za dodeljenih bistveno manj sredstev.
Nekatere države članice so blizu dokončanja svojih predlogov koriščenja sredstev, Avstrija pa je že napovedala, da bo svoj predlog koriščenja sredstev predala šele 30. aprila 2020. Italija je kot prva država članica poslala svoj načrt za koriščenje 209 milijard evrov pomoči pri čemer pa je približno 40% sredstev dodelila prehodu na »zeleno gospodarstvo« in 20% digitalizaciji.
Španija se bo po drugi strani osredotočila najprej na 70 milijard evrov nepovratnih sredstev, ki bodo porabljena med letoma 2021 in 2023, ter bo šele naknadno presojala ali bodo koristili posojila uporabi v obdobju do leta 2026.
Za mnoge države članice bo ključno vprašanje, ali zaprositi samo za nepovratna sredstva ali tako za nepovratna sredstva kot tudi za posojila. Za države članice , ki zaprosijo za posojila , so lahko na voljo znatni prihranki obresti , vendar ostajajo pomisleki kaj bo dodatno zadolževanje pomenilo v razmerju med nacionalnim dolgom in BDP, ki pa so še vedno politično pomembni.
Španija bi lahko, z koriščenjem posojil EU letno prihranila 5,6 milijona evrov za vsako milijardo evrov zadolževanja, medtem ko bi bili prihranki za Italijo po izračunih ING calculations še večji z 11,7 milijona evrov na leto.
Evropska komisija bo ocenila načrte držav članic v maju in juniju 2021, po katerih bo imel Svet še en mesec časa, da dokončno potrdi načrte, pri čemer poudarjajo da večina sredstev ne bo na voljo pred drugo polovico leta 2021.

 

**** 

Dodatne informacije:

- SRIP ACS+, Rok Ban, rokrok.ban@acs-giz.si

CLEPA newsletter,

Nazaj