NAČRT PRESTRUKTURIRANJA GROUPE RENAULT - "GRE ZA PREŽIVETJE"

Dne 29.5.2020 je bil predstavljen osnutek načrta prestrukturiranja Groupe Renault. Ključni elementi osnutka:

  • Cilj je znižati fiksne stroške za več kot 2 mrd EUR v 3 letih, da se ohrani konkurenčnost skupine in zagotovi dolgoročni razvoj v okviru zavezništva z Nissanom in Mitsubishijem.
  • Načrt je osnovan na učinkovitosti operacij znotraj Groupe Renault: s poenostavitvijo procesov, zmanjšanjem diverzitete komponent znotraj vozil in prilagajanjem industrijskih zmogljivosti.
  • Načrtovane spremembe bodo izvedene v konzultaciji s socialnimi partnerji in lokalnimi oblastmi znotraj okvira trajajočega dialoga.
  • Na dolgi rok organiziranje skupine okoli strateških poslovnih področij z obetajočo prihodnostjo: električna vozila in lahka gospodarska vozila, krožno gospodarstvo in inovacije z visoko dodano vrednostjo. Predvidena je ukinitev delovnih mest in sicer 4.600 v Franciji, kateri se doda 10.000 delovnih mest drugje v svetu, skupaj skoraj 15.000 delovnih mest. Proizvodnja bo zmanjšana iz 4 na 3,3 mio vozil na letni ravni do leta 2024. Obrat Flins (1.600 zaposlenih) v Franciji se ne bo zaprl, deloval bo do konca cikla ZOE, to je do 2023-2024. Vzpostavitev centra odličnosti za električna vozila in lahka gospodarska vozila v severni Franciji. Skupina zaustavlja širitev proizvodnje in projektov v tujini (Maroko, Romunija; predsednik skupine Senard je omenjal tudi Turčijo in Korejo), preučili bodo prilagoditev svojih proizvodnih zmogljivosti v Rusiji. V skladu z napovedmi bodo krepili prisotnost na francoskih tleh. Slovenija oz. Renault/Revoz v tem kontekstu ni bila izpostavljena.

Načrt preoblikovanja sovpada z načrtom podpore francoske vlade avtomobilski industriji, v okviru katere so bile dane tudi zaveze francoskih proizvajalcev. Tako je v načrtu prestrukturiranja Renault omenjena optimizacija virov: koncentracija razvoja strateških tehnologij z visoko dodano vrednostjo na inženirskih mestih Ile-de-France; optimizacija uporabe R&R centrov v tujini in oddajanje del podizvajalcem. Sindikati so opozorili vlado, da je potrebno, da delovna mesta v industriji ostanejo v Franciji. Prihodnji teden je predviden sestanek DS Ministrstva za gospodarstvo in finance, vodstva Renault in sindikatov.

Groupe Renault se bo osredotočila na generiranje likvidnosti, pri čemer bo ostal kupec v središču pozornosti. Načrt je osnovan na bolj učinkovitem pristopu k operativnim aktivnostim in rigoroznem upravljanju virov. Na dolgi rok se bo skupina organizirala okoli strateških poslovnih področij z obetajočo prihodnostjo: električna vozila in lahka gospodarska vozila, krožno gospodarstvo in inovacije z visoko dodano vrednostjo.

Predvidena je ukinitev delovnih mest in sicer 4.600 v Franciji, kateri se doda 10.000 delovnih mest drugje v svetu, skupaj skoraj 15.000 delovnih mest.

Glavni elementi:

- izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov inženiringa z izkoriščanjem okrepljenega premoženja zavezništva; v višini pr. 800 mio EUR;

- povečanje učinkovitosti podpornih funkcij v višini pr. 700 mio EUR;

- ponovno osredotočenje aktivnosti za boljšo alokacijo virov v višini pr. 1,2 mrd EUR.

"Gre za preživetje Renaulta", kot pravi predsednik Groupe Renault Jean-Dominique Senard. Jean-Dominique Senard v intervjuju v današnji spletni izdaji Le Monde pojasnjuje, da so ustavili tekmo glede količin, kar je bila filozofija zadnjih let, z namenom, da se bodo lahko osredotočili na konkurenčnost in učinkovitost. Podjetje je bilo izgrajeno za proizvodnjo 5,5 mio vozil, v realnosti pa so izdelali le 3,8 mio. Omenjena razlika je povzročila povečanje fiksnih stroškov in so na poti, da to popravijo. Sedaj gredo na 3,3 mio vozil.

Na vprašanje glede nujnih ukrepov, ogroženih obratov in 4.600 delovnih mest, izgubljenih v Franciji, odgovarja, da ne gre samo za defenzivni plan temveč tudi za ofenzivo. Ta načrt ni francoski načrt, ampak je svetovni načrt. "Ladjo bodo na določen način preusmerili", zaustavili širitev zunaj Francije in ponovno ustvarili konkurenčno industrijsko orodje na francoskih tleh. V tem duhu ustavljajo projekte ali dejavnosti v Maroku, Romuniji, Turčiji, Koreji, Rusiji. Ta načrt ni francoski načrt, ampak je svetovni načrt.

Na tiskovni konferenci je začasna izvršna direktorica Clotilde Delbos pojasnjevala, da so v tujini načrti za povečanje zmogljivosti, kot so bili v Maroku in Romuniji, zaustavljeni, preučili bodo prilagoditev svojih proizvodnih zmogljivosti v Rusiji. To je poleg že pred nekaj tedni napovedane odločitve o delnem umiku s kitajskega trga. Zmanjšali bodo proizvodnjo 3,3 mio vozil na leto skupnih proizvodnih zmogljivosti na podlagi dveh izmen na dan (doda se še tretja izmena, če je povpraševanje visoko) do leta 2024.  "Potem, ko smo porabili preveč in preveč investirali", se vračamo k svojim osnovam, je ob predstavitvi povzela Clotilde Delbos.

Glede lokacij v Franciji so obravnavane štiri delovne hipoteze za optimizacijo proizvodnje ob posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, zlasti s socialnimi partnerji in lokalnimi organi. Renault začenja postopek posvetovanja za tovarne Douai in Maubeuge glede oblikovanja centra odličnosti za električna vozila in lahko komercialna vozila v severni Franciji ter preoblikovanja obrata Dieppe ob koncu proizvodnje Alpine A110. Glede Flinsa navajajo oblikovanje ekosistema krožnega gospodarstva na lokaciji ter prenos dejavnosti Choisy-le-Roi. Glede Fonderies de Bretagne začenjajo s strateškim pregledom.

Glede Renault lokacij v Franciji Jean- Dominique Senard pojasnjuje, da ne gre samo za industrijska prizadevanja, temveč največ za prilagajanje inženiringa, zlasti v tehnološkem centru Guyancourt, režijskih stroških in stroških za raziskave, katere je potrebno znižati iz 10 % obsega poslov na 8 %.

Jean-Dominique Senard pojasnjuje tudi, da se obrat Flins (1.600 zaposlenih) ne bo zaprl, deloval bo do konca cikla ZOE, to je do 2023-2024, medtem se bodo začeli osredotočati na vzpostavitev centra avtomobilske odličnosti. Fonderies de Bretagne izgublja 20 mio EUR na letni ravni. Zaprl se bo samo Choisy-le-Roi med 14 obrati v Franciji. Številni obrati so imeli previsoke proizvodne zmogljivostmi, saj v zadnjih letih glede proizvodnih aktivnosti v Franciji v okviru Groupe Renault ni prišlo do nobene reorganizacije, v nekaterih primerih je potrebno povezati obrate.

 

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

 

Nazaj