INFORMACIJE ZDRUŽENJA CLEPA NA PODROČJU OKOLJSKE POLITIKE EU

10. 11. 2020 | Novice

EU bo decembra odločala o podnebnih ciljih za 2030

Ker voditelji držav in vlad EU na zasedanju Evropskega sveta 15. in 16. oktobra niso odločili o podnebnih ciljih do leta 2030, so ministri za okolje držav članic nadaljevali s posvetom o stališčih držav članic v preostalih vidikih okoljske politike.

Okoljski ministri držav članic EU so na zasedanju Evropskega sveta 15. in 16. Oktobra potrdili želje EU po doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot je to predlagala Komisija, kot tudi pravila za pregled napredka pri doseganju podnebnih ciljev.
Države članice želijo, da doseči cilj ničnih neto emisij do leta 2050 na ravni EU in ne na ravni posameznih držav članic. V praksi taka odločitev omogoča, da bodo države članice, ki ne bodo mogle doseči okoljskih ciljev, smele izpuščati večje količine CO2, v kolikor bodo izpusti v drugih državah pod nivoji standardov določenih v podnebnih ciljih. Poleg tega so ministri sklenili, da bi morala EU določiti ciljne emisije za leto 2040, prav tako pa so od komisije zahtevali, da preuči nove zakonodajne predloge, če obstoječi ne zadostujejo. Sporazum so podprle vse države članice razen Bolgarije, ki se je vzdržala.

O ciljih za leto 2030 bodo decembra znova razpravljali vodja držav in vlad držav članic. Če bo dosežen sporazum, bodo s pogajanji nadaljevali ministri za okolje držav članic, katerih naloga bo morali določiti »nacionalno določeni prispevek« (NDC – nationally determined contribution), ki bo skupaj s splošnimi podnebnimi cilji predložen UNFCCC do konca 2020. Pogajanja o zakonodaji bodo zajemala le izvajanje ciljev do leta 2030 ki jih je odločil Svet EU.

 

IHS Markit napoveduje do 6,7 milijarde glob za proizvajalce vozil

Novo poročilo, ki ga je ta mesec objavil IHS Markit, poudarja potrebo po nadaljnjem pospeševanju rasti prodaje električnih vozil. Z večjim številom prodanih električnih vozil bi zagotovili, da bodo vsi proizvajalci vozil izpolnjevali emisijske standarde: »Za celotni trg EU28 leta 2020 ostaja skupna presežna raven CO2 v višini 6,2 g/km, kar pomeni 6,7 milijarde EUR morebitnih kazni." Večina proizvajalcev se je združila in skupaj sodelujejo pri doseganju svojih ciljev glede emisij, zaradi česar pa je manj jasno, kateri proizvajalci vozil (OEM) bodo odgovorni za plačilo glob.

IHS ocenjuje, da bi moral skupni tržni delež baterijskih električnih vozil in vtičnih hibridov doseči vsaj 12%, medtem ko trenutni trendi nakazujejo 6 % tržni delež.
Kljub temu ostaja visoka stopnja negotovosti, ki jo nakazujejo pomembne razlike med ugotovitvami treh poročil, objavljenimi ta mesec. V drugi objavi, objavljeni ta mesec, IHS napoveduje, da bo v letu 2050 prodanih 80% električnih avtomobilov, vendar bo še vedno na cesti leta 60% vozil z notranjim izgorevanjem.

 

**** 

Dodatne informacije:

- SRIP ACS+, Rok Ban, rokrok.ban@acs-giz.si

- CLEPA newsletter,

Nazaj