GIZ ACS Slovenski avtomobilski grozd je polnoleten, saj danes obeležuje že 18-letnico delovanja

22. 11. 2019 | Novice

Dokaj mirno leto 2019 je najbolj zaznamovala evalvacija Strateških razvojno inovacijskih partnerstev, ki je bila izvajana v poletnih mesecih.

Ocena delovanja SRIP ACS+ na področju mobilnosti je bila zelo visoka in vzpodbudna. Evalvatorji so SRIP Mobilnost označili kot primer pozitivnega odziva na iniciativo države, kako spremljati in realizirati Strategijo pametne specializacije. Izpostavili so dejstvo, da so številni člani močno vpeti v mednarodno okolje in je zato razumevanje potrebe po povezovanju med člani zelo visoko. Ocenili so, da naša odzivnost na pobude članov ter hkrati samoiniciativno delovanje pri organizaciji dogodkov in stikov pomeni, da je delovanje SRIPa zelo intenzivno na več področjih, predvsem pa smo v dosedanjem delovanju SRIP postavili vrsto aktivnosti, ki so visoko koristne za vas, člane.

Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo naše delovanje v skladu z vašimi izraženimi potrebami in pobudami in aktivnosti izvedene z visoko mero strokovnosti.  

 

**** 

 

Nazaj