Drugič se je srečala delovna skupina SRIP ACS+ za avtonomno vožnjo

V petek 6.3. smo v prostorih Triglav LAB izvedli drugi letošnji sestanek delovne skupine za povezano in avtonomno vožnjo organizirano pri SRIP ACS+.

Na sestanku smo članom predstavili napredek pri pripravi zakonodaje za povezano in avtonomno vožnjo, ki jo pripravlja delovna skupina oblikovana na MZI. Prikazali in komentirali smo statistiko interesa in kompetenc članov, ki so izpolnili poslani vprašalnik. Pogovorili smo se o vsebinah in udeležbi na konferenci trilaterale, ki bo v Madžarskem Zala Zone 20.3.2020.

Ključni del sestanka pa je bil namenjen diskusiji o pripravi skupnega projekta za izvedbo demonstracijskega pilota na področju povezane in avtonomne vožnje v Sloveniji.

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.

Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije. 

Nazaj